Talende Web

Medlemsundersøkelsen er på vei ut

Som allerede varslet vil alle medlemmer nå i oktober få tilsendt en medlemsundersøkelse om hvordan det er å leve med glaukom og hva du ønsker skal prioriteres framover både fra foreningen side og av nye behandlingstilbud.

Fristen for å fylle ut dette papirskjemaet og legge den ferdige returkonvolutten med skjema i en postkasse er 2. november. Porto er alt betalt. 

Merk at det ved hvert spørsmål står oppgitt om du bare skal fylle ut med ett enkelt kryss eller om du kan sette flere. Noen få spørsmål har flere kolonner og rader, men det står da eksempelvis kun ett kryss per kolonne. Dersom noen av svaralternativene ikke passer helt for deg, sett kryss på det som passer deg best eller kryss for «vet ikke». Spør gjerne noen rundt deg om hjelp om det er vanskelig, eller ta kontakt med oss i sekretariatet eller styret. Det følger med et brev fra foreningen som forklarer dette nærmere.  

Det er viktig for foreningen at flest mulig av medlemmene svarer på spørsmålene på disse papirene så godt dere kan! Resultatene av undersøkelsen skal vi blant annet presentere under Glaukomforeningens helsepolitiske seminar 21. november. 

Undersøkelsen er eid og gjennomført av Glaukomforeningen med hjelp av firmaet Ipsos som kan slikt. For å gjennomføre dette, har vi fått støtte fra legemiddelfirmaet AbbVie.

I tillegg vil vi bruke det i media og til å synliggjøre medlemmenes interesser og behov i ulike sammenhenger. Resultatene er også et viktig bidrag til det stadig viktigere europeiske samarbeidet Glaukomforeningen deltar i. 

Undersøkelsen er anonym og ikke mulig å etterspore. Vi kan derfor ikke purre direkte til de som er sene med å svare, men vi kan minne alle på dette via SMS og Facebook-siden vår.  

Publisert:
16. oktober 2023

Siste innlegg