Talende Web

Kurs for foresatte til barn og unge med grønn stær

Norsk Glaukomforening inviterer til helgekurs i november for foreldre og foresatte til barn og unge med glaukom (grønn stær).

Hvert år får omlag seks norske barn diagnosen glaukom. Totalt regner vi med at det finnes drøyt 100 glaukomikere under 18 år i Norge

Norsk Glaukomforening har som mål å danne et nettverk for de foresatte til disse barna, og begynner med å invitere til et kurs for foresatte høsten 2016.

Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen


Tidspunkt:
Lørdag 5. november fra kl. 11.00 til søndag 6. november kl. 16.00

Kostnad: Egenandelen er NOK 500 per person. NGF vil stå for resten av kostnadene, inklusive hotell, mat og reiser.

Antall: Maksimalt 20 deltakere fra hele landet. Medlemmer i NGF vil bli prioritert.

Kursansvarlig: Charlotte Deijenberg, nestleder i styret for NGF. Mobil: 917 89 545

Påmelding til NGF: Senest 15. oktober 2016 til post@glaukomforeningen.no.

PROGRAM:

Lørdag 5. november: Barn med glaukom
11.00              Lunsj
12.00              Barn med glaukom – medisinske muligheter
Turid Skei Tønset, overlege ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus HF på Ullevål.                                                  Turid er også styremedlem i NGF.  Mulighet for spørsmål.

13.30              Gruppediskusjoner og erfaringsutveksling
15.00              Kaffe
15.15 – 16.00  Forts. gruppediskusjoner
19.00              Middag

Søndag 6. november: Hva med oss?
Kursleder: Frode Pedersen og Ellen Landa De bor, Grenland Familiekontor, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Skien.
Temaer:
– Vårt behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn
– Parforholdet
– Følelser og kommunikasjon
– Livet med et spesielt barn
– Å være nær hverandre
– Reparasjoner i samlivet
– Hvordan får vi tid og plass til alle i familien
– Dele gleder, mening og håp

 

9.00               Velkommen
9.45               Parforholdet – Å holde forbindelsen
10.45              Kommunikasjon
12.15              Lunsj
13.00              Følelser: glede, sorg og håp
14.00              Plass til alle
15.00              Gode vaner
15.30              Avslutning og kursevaluering

Publisert:
2. juli 2016

Siste innlegg