Talende Web

Kraftig behandling fra begynnelsen?

Er en kraftfull trykksenkende behandling allerede ved diagnosetidspunktet bedre enn en skrittvis behandling? Det prøver professor og forskere Boel Bengtsson å finne ut av. Studien kalles GITS og startet i Malmö i 2013.

– Det er mangel på langtidsstudier hvor man følger pasienten gjennom flere år, forteller Bengtsson.

Gjennom fem år har forskerteamet fulgt 242 pasienter som tilfeldig ble fordelte på to grupper. En gruppe har fått en intensiv behandling med flere legemidler og laser allerede fra begynnelsen. Den andre gruppen har fått en tradisjonell behandling med kun ett legemiddel.

Studien skal være klar 2022.

(Kilde: Ögontrykket 1/2021)

Publisert:
27. mai 2021

Siste innlegg