Talende Web

Kan du disse?

Noen ganger bruker fagpersoner medisinske ord som kan være vanskelige å forstå. Her er noen eksempler:

Fundus bilde – foto av øyebunnen

Perimetri – metode for å undersøke synsfeltet

Epikrise – pasientjournal

Visus – synsskarphet / et mål for synsstyrke som beskriver øyets evne til å skjelne fine detaljer i observerte objekter fra hverandre.

Katarakt – grå stær

Stamcelle – celler som ikke er spesialiserte. De deler seg og kan gi opphav til nye celletyper.

Ortoptist yrkesbetegnelse for en person utdannet på høyskole- eller universitetsnivå som undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer.

Oftalmolog– lege som er spesialist på øyesykdommer

Glaukomordet er avledet fra det latinske ”glaukos” eller greske ”glaucos”, som på begge språk betyr ”grå-blått”. Begrepet ”grønn stær” kom inn via tyske ”grüne starr”, som kan være en avledning av betydningen av glaucos og verbet ”å stirre”.

Likeledes er det tyske ”graue starr” ført videre i skandinaviske språk som ”grå stær” (katarakt). Grå og grønn stær har alltid vært gjenstand for sammenblanding, og i foreningens kommunikasjon benytter vi derfor kun ordet glaukom for å skille disse fundamentalt forskjellige øyelidelsene.

Publisert:
13. august 2020

Siste innlegg