Talende Web

«Jeg opplevde mye varme og åpenhet»

Det skriver Marit Holter i det nye medlemsbladet «Å leve med glaukom» 2/2021. Marit var en av 21 deltakere på årets kurs «ABC om glaukom» 2.-3. oktober. (Les mer på medlemssiden).

På kurset fortalte blant annet øyeleger Anne Marie Hagem om aktuell diagnostisering og behandling av glaukom. Øyesykepleier Anne-Kristine Gudmestad delte også sine erfaringer og var i tillegg en god samtalepartner under hele sammenkomsten. På programmet stod også måling av synsfelt i forhold til førerkort, samt likepersonaktiviteter.

Publisert:
21. oktober 2021

Siste innlegg