Talende Web

Inviterer til kurs for medlemmer med glaukom – ledige plasser

Norsk Glaukomforening inviterer medlemmer med glaukom til kurset «ABC om glaukom» fredag-søndag, 7.-9. september på Gardermoen. Se hele programmet for helgen. Fortsatt ledige plasser!

Kurset passer utmerket som en introduksjon for de som ønsker å bli likepersoner.

Gjennom foredrag, diskusjoner og gruppearbeid vil deltakerne få innføring i ulike temaer knyttet til glaukom, livskvalitet og likepersonarbeid på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen.

Kurset begynner fredag kl. 18 og avsluttes søndag kl. 14.

Foreningen dekker reise, kurs og opphold, bortsett fra en egenandel på 600 kr/deltaker.
Begrenset antall deltaker – fortsatt ledige plasser!

Ønsker du å melde deg på? Ta kontakt med Norsk Glaukomforening, e-post: post@glaukomforeningen.no Telefon 97 00 86 13.

Fredag 7. september

Kl. 18.00: Velkommen, Styreleder Charlotte Deijenberg
Kl. 18.30: Enkel middag
Ca. Kl. 19.30: Bli kjent – presentasjon av deltakere

Lørdag 8. september

Fra 8.00: Frokost
Kl. 09.00: ABC om glaukom – diagnose, behandling og ny forskning, Øyelege Jon Klokk Slettedal Ullevål sykehus, Styremedlem NGF
Ca 10.00: Kort pause – kaffe, Forts. ABC om glaukom – medisinske spørsmål og diskusjon i plenum
Kl. 11.30: Tørre øyne – årsak og behandling, Øyelege Sten Ræder Tørreøyneklinikken
Kl. 12.30:  Lunsj
Kl. 13.30 – 16.30: Å forstå og bli forstått – å snakke om glaukom, Lotta og Aril Svartdahl
Kl. 19.00: Middag og Quiz

Søndag 9. september
Fra 8.00: Frokost
Kl. 9.00: Gruppediskusjoner – erfaringsutbytte del I*
Mulige temaer:
– Drypping /medisinering
– Livskvalitet / fysisk aktivitet
– Kommunikasjon med helsepersonell / ny vurdering – Rettigheter
– Pårørende / arvelig glaukom
– Førerkort
– Operasjoner (laser, MIGS etc)

Kl. 10.00: Gruppediskusjoner – erfaringsutbytte del II*
Kl. 11.00: Oppsummering og evaluering, Utsjekking
Kl. 12.00: Lunsj
* Medlemsmøte/likepersonmøte

Publisert:
16. juni 2018

Siste innlegg