Talende Web

Klare for et nytt år

Hele styret tok gjenvalg og alle saker ble godkjent på årsmøtet 6. mars.

Fredag 6. mars på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen gikk årsmøtet til Norsk Glaukomforening av stabelen.

Dagsorden, innkallelse og årsberetning ble godkjent, før
Charlotte Deijenberg redegjorde for regnskap og budsjett – som også ble godkjent. Blant annet er det budsjettert med to i stedet for fire folkemøter grunnet likepersonprosjektet.

Kontingenten ble vedtatt uendret, og det var ingen inkomne saker fra medlemmene.

Avslutningsvis var det klart for valg. Samtlige i styret som var på valg tok gjenvalg:

Styreleder: Mikal Røtnes (Oppland)*

Styremedlemmer: Toralf Kaland (Oslo)*, Ellen Heiberg (Oslo)*, Turid Skei Tønset (Oslo), Charlotte Deijenberg (Akershus), Lilly Martinsen (Troms)*

Varamedlem: Astrid Thorstad (Oslo)*

Valgkomiteen: Toralf Kaland og Lilly Martinsen (nyvalgt)

     *har glaukom

 

Under finner du årsmøtepapirene du kan lese og laste ned:

Last ned: Referat årsmøte 2015

Last ned: Dagsorden til årsmøte

Last ned: Revisors beretning

Last ned: Årsberetning 2014 godkjent årsmøte

Last ned: Årsregnskap NGF 2014

Publisert:
9. mars 2015

Siste innlegg