Talende Web

Et innholdsrikt årsmøte

Ny leder, oppdaterte vedtekter, endret kontingent og tre nye æresmedlemmer er noen av nyhetene og referat fra årsmøtet i Norsk Glaukomforening 13. februar

Torsdag 13. februar ble årsmøtet til Norsk Glaukomforening avholdt på P-Hotels i Oslo. Totalt var det tolv fremmøtte, inkludert foreningens styre.

Styreleder Charlotte Deijenberg ønsket velkommen og ble valgt til møtets ordstyrer. Foreningens sekretær, Ellen Heiberg, ble valgt til referent.

Innkallelse og agenda ble godkjent, før styrets årsberetning for 2013 ble gjennomgått og godkjent.
LES OG LAST DEN NED HER: Årsberetning for 2013 signert

Videre på agendaen var fremleggelse og godkjenning av reviderte årsregnskaper for 2013 samt revisjonsberetning:
LES OG LAST NED HER: Årsregnskap 2013 signert og Revisjonsberetning

Etter dette skulle styrets forslag behandles. Det siste året har styret jobbet med en gjennomgang og justering av foreningens vedtekter. Disse endringen ble gjennomgått og årsmøtet godkjente disse.
LES OG LAST NED HER: Vedktekter 2014 

IMG_3353

Budsjettet for 2014 ble godkjent. LES OG LAST NED HER: Budsjett 2014

Styrets forslag til aktivitetsplan ble også godkjent.

Neste punkt på agendaen var styrets forslag om å endre medlemskontingenten. Dette ble godkjent, noe som betyr at medlemskontingenten er hevet fra 200 kroner til 250 kroner for hovedmedlemmer fra og med 2014. Samtidig ble det innført familiemedlemsskap for 50 kroner, men som forutsetter at det finnes et annet hovedmedlem i familien. Det er også mulig å være støttemedlem til 500 kroner året.
LES OG LAST NED: Medlemskontingent 2014

Siste punkt på programmet var valg. Valgkomiteens forslag ble godkjent, og Mikal Røtnes (glaukomiker), som det siste året har vært styremedlem, ble valgt til Norsk Glaukomforenings nye styreleder. Han overtar stafettpinnen etter Charlotte Deijenberg som har hatt ledervervet det siste året. I neste utgave av medlemsbladet kan du lese presentasjonsintervju med den nyvalgte lederen!

Resten av styret er følgende:
Toralf Kaland, glaukomiker, gjenvalg
Turid Skei Tønset, øyelege, gjenvalg
Ellen Heiberg, glaukomiker, gjenvalg
Astrid Thorstad, øyesykepleier, gjenvalg
Charlotte Deijenberg, kommunikasjonsrådgiver, gjenvalg
Lilly Martinesen, glaukomiker, nyvalg

LAST NED HER: Referat årsmøte 2014

IMG_3415

Etter de formelle sakene ble tre personer som gikk ut av foreningens styre hedret

for sin innsats med æresmedlemsskap. Dette var Anders Wulfsberg som har vært kasserer siden foreningen ble stiftet, Laila Baardseth som har vært styremedlem og kontakt for glaukombarn og Svein Forså som har vært styremedlem og aktiv lokalkontakt i Harstad.

– Disse har lagt ned et stort og viktig arbeid for Glaukomforeningen gjennom mange år, og vi syntes derfor de fortjente æresmedlemsskap, sa nestleder Toralf Kaland under overrekkelsen av diplom og blomster under årsmøtet.

Etter dette var det en kort pause med enkel bevertning, før det var klart for medlemsmøte med foredrag.

Jon Klokk Slettedal fra øyeavdelingen på Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål holdt et spennende foredrag om ”Hvordan oppdage grønn stær tidligst mulig?”

 

Publisert:
19. januar 2014

Siste innlegg