Talende Web

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?

Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne de fleste funksjonshemmede klart å reise på egen hånd. Vi er på vei, men vi er ikke i mål. Derfor er muligheten for assistanse så viktig!

Funksjonshemmede har krav på den samme tilgangen til kollektiv- og flytransport som andre, og kollektiv- og flyselskapene har plikt til å tilby assistanse. Likevel mangler mange stasjoner og holdeplasser en assistanseordning, og da må andre ansatte bistå. Medreisende kan også være til stor hjelp.

Få tips og se filmen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som Norsk Glaukomforening nå er medlem i. (Ca 3 min)

 

Publisert:
22. februar 2022

Siste innlegg