Talende Web

Høyest forekomst i Sogn og Fjordane

I forhold til innbyggertall er det flest personer som behandles for glaukom i Sogn og Fjordane og i Aust-Agder.

Færrest behandles i Rogaland og Oslo. Bak sammenstillingen står blant andre øyelege Jon Klokk Slettedal, Oslo, som er tidligere styremedlem i NGF.

Utgangspunktet har vært informasjon i reseptregisteret. Rapporten viser at blant personer over 80 år er det 1 av 10 som behandles for glaukom. Glaukom er altså en vanlig sykdom.

Men de geografiske forskjellene er store fra 10,5 per 100 000 innbygger til 19,3.

– Selv om vi korrigerer for ulik alderssammensetning i fylkene er det store forskjeller, sier Klokk Slettedal.

Les mer i medlemsbladet 1/2021 (se medlemssiden krever innlogging).

Publisert:
19. april 2021

Siste innlegg