Talende Web

Høyere mestringstro blant synshemmede

En studie blant 736 medlemmer i Norges Blindeforbund viser at blinde og svaksynte har større tillit til egne mestringsevner enn befolkningen ellers.

Forsker Audun Brunes mener at det er de mange utfordringene som synshemmede møter i hverdagen som gir mengdetrening i mestring. Brunes arbeider ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Mestringstro er en personlig egenskap og handler om menneskers tillit til at en selv kan påvirke og håndtere de hverdagslige utfordringer som livet tilbyr. En person med høy mestringstro har kontroll over eget liv og ser ikke problemer, men bare utfordringer som kan løses og mestres.

Studien ble gjennomført i 2017.

Kilde: www.blindeforbundet.no  

(Foto: Africa Studio/Shutterstock.com)

Publisert:
23. september 2021

Siste innlegg