Talende Web

Her er våre likepersoner

Likepersonarbeid regnes som en av de viktigste og mest grunnleggende oppgavene for Norsk Glaukomforening. Les mer om vårt likepersonarbeid og likepersoner her.

Har spørsmål eller behov for å snakke med noen om glaukom? Da må du ikke nøle med å ringe foreningens likepersontelefon, også kjent som pasienttelefonen: 970 08 613

Dette er et  tilbud for dem som har behov for å snakke med likesinnede, og ikke bare fagpersonell. Her har vi bedre tid til å lytte og svare på spørsmål om alt fra bivirkninger og drypping til operasjon og om livet med glaukom. Men det er viktig å understreke at de som svarer ikke har helsefaglig utdannelse, og derfor heller ikke kan svare på direkte helsefaglige spørsmål.

Norsk Glaukomforening har startet arbeidet med å utvikle et nasjonalt nettverk av likepersoner, som alle har selv har glaukom, eller pårørende til barn med glaukom, og gjennomgått et eget likepersonkurs.

FAKTA
• Likepersonarbeid defineres som «En samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom.»
• En likeperson (tidligere likemann) er en som basert på egen erfaring har sagt seg villig til å være en støtte og veileder for andre i samme situasjon. Er frivillig og ulønnet, har taushetsplikt, er kurset til oppgaven, kan lytte og gi råd utfra egne erfaringer.
• Kan gjøres på telefon, internett eller gjennom personlig kontakt.
• Er ikke en erstatter for det profesjonelle hjelpeapparatet.

HER ER LIKEPERSONENE I NORSK GLAUKOMFORENING:
IMG_9254                             IMG_9221
Ellen Heiberg, Oslo                                   Mikal Røtnes, Jevnaker
Mobil: 92 20 55 53                                       Mobil: 90 50 16 83

IMG_9263                             IMG_9240
Lilly Martinsen, Tromsø                            Per Kaland, Oslo
Mobil: 90 74 86 20                                      Mobil: 97 00 86 13

IMG_9249                            IMG_9223
Jorunn Rui, Skien                                        Svein Forså, Harstad
Mobil: 47 95 83 11                                       Mobil: 92 41 15 35

IMG_9225                            IMG_9227
Laila Baardseth, Magnor                          Martin Baardseth, Magnor
Barneglaukom                                             Barneglaukom
Mobil: 93 61 35 74                                      Mobil: 93 61 35 74

IMG_9245                            IMG_9230
Astrid Thorstad, Oslo                                Agnar Myhre, Bergen
Mobil: 95 08 54 81                                     Mobil: 97 63 60 53

IMG_9217                             IMG_9231
Harald Stokkebryn, Stange                       Hilde Nyseth, Oslo
Mobil: 93 22 84 81                                        Mobil: 91 52 04 12

IMG_9235                             IMG_8898
Sonja E. Nilssen, Kolbotn                           Toralf Kaland, Oslo
Mobil: 92 03 14 22                                       Mobil: 95 72 3878

Publisert:
15. juni 2015

Siste innlegg