Talende Web

Helse- og omsorgsminister Kjerkol svarer NGF

Nasjonal Øyehelseplan, Synsfelttester, Måling av øyetrykk hjemme  og MIGS var fire temaer som NGF nylig tok opp med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

– En Nasjonal Øyehelseplan vil måtte bli vurdert sammen med andre planer og utredninger inne ulike fagområder, skriver hun blant annet i svarbrevet til foreningen.

– Innen synshelse må øyeleger, fastleger , sykepleier, øyesykepleiere, optikere og ortoptister bidra. Vi må satse sterkere på innovasjon.

– Et godt tilbud til synshemmede er avhengig av godt samarbeid mellom blant andre fastleger, øyeleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan gi et rehabiliteringstilbud til personer med alvorlig øyesykdom, kommenterer Kjerkol videre.

I brevet fremgår det også at en ny helse- og personellkommisjon skal gi en helhetlig vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Den vurderingen skal være ferdig innen mars 2023. Regjeringen arbeider også med en nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Både NGFs spørsmål og hele Kjerkols svar kan du lese i nyeste utgaven av medlemsbladet. (Foto: Stortinget)Publisert:
29. november 2022

Siste innlegg