Talende Web

Har du glemt oss?

Medlemskontingenten gir oss mulighet til blant annet å arrangere folkemøter og kurser, produsere medlemsbladet og påvirke rammebetingelser for personer med glaukom.

Vi setter stort pris på alle dere som allerede har betalt årets medlemskontingent – tusen takk!

For hvert medlem som betaler kontingenten får vi, litt forenklet, også omkring 600 kr fra staten. Til dere som har fått purring i posten: vi håper at dere fortsatt vil være med og støtte vår virksomhet. Det er ikke for sent! God sommer!

(Foto: DNT/Marius Dalseg Sætre)

Publisert:
25. juni 2019

Siste innlegg