Talende Web

Forskning: Glaukom – en autoimmun sykdom?

Er glaukom en autoimmun sykdom, akkurat som for eksempel leddgikt, multippel sklerose og psoriasis? Studier på mus som er gjennomført i USA kan tyde på dette. 

Hvis det er riktig, kan det åpne veien for helt nye behandlinger, hvor immunsystemet dempes.

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter.

Egne T-celler angriper

Ved Massachusetts Institute of Technologi (MIT), USA, og Massachusetts Eye and Ear, har man forsket på årsaken til glaukom. Studier viser at det er musens egne T-celler som er ansvarlige for nedbrytningen av netthinnen, noe man ofte ser ved glaukom. Forskerne mener derfor at det vil være mulig å utvikle nye behandlingsformer.

De fleste av dagens behandlinger av glaukom har som mål å sende trykket i øyet.  Men hos flere pasienter forverres symptomene også etter at trykket har blitt normalt. Forskerne, blant andre Dong Feng Chen, har også sett det samme i studier på mus. Chen er associate professor ved Harvard Medical School, Boston, USA.

– Dette ledet oss til tanken at trykkforandringen må trigge noe annet, og det første vi kom at tenke på var at det må dreie seg om en immun respons, sier Chen.

Les mer om dette i medlemsbladet 2/18.

Publisert:
21. november 2018

Siste innlegg