Talende Web

Forsker på synstest med farget lys

Dr. Jonathan Denniss, Universitetet i Bradford, Storbritannia, har fått omkring NOK 560 000 av Glaucoma UK for å forske på en helt ny type synstest.

– Gjeldende tester for glaukom er vanskelig for noen pasienter å gjennomføre, forteller Dr. Denniss. Dette prosjektet tar sikte på å teste effektiviteten av en ny synstest som vil være ekstremt lett for pasienter å utføre.

– Ved normale synsfelttester, må du se på punktet i midten hele tiden. Du må sitte veldig stille, konsentrere deg og trykke på knappen til rett tid. Hvis du ser deg rundt, roter du det til. Det er ingenting av det i dette nye systemet. Folk må ganske enkelt se seg inn i en eske fylt med farget lys i noen minutter mens de har på seg spesielle briller.

En bestemt type nervecelle på baksiden av øyet er kjent for å være skadet av glaukom. Disse nervecellene er følsomme for lys og reagerer sterkt på visse lyskombinasjoner når andre nerveceller ikke gjør det. Ved å måle hvordan pupillen i øyet reagerer på disse spesielle lyskombinasjonene, håper forskerne å kunne måle hvor godt nervecellene fungerer. Det kan igjen fortelle dem om pasienten har glaukom, og i så fall hvor alvorlig den er.

-Brillene har et lite kamera som måler størrelsen på pupillen, forklarer Dr. Denniss. Når fargen på lyset endres, endres størrelsen på pupillen, og det er målingen vi ønsker. Kameraet kan spore øynene dine mens de beveger seg rundt. Pasienter trenger ikke å trykke på noen knapper, og kan til og med holde øynene stille.

Kilde: Glaucoma UK

Publisert:
11. november 2021

Siste innlegg