Talende Web

Flere nyheter på nordisk kongress

Norsk Glaukomforening var representert med både styremedlem Mette Christensen og stand på Nordisk øyelegekongress (NOK 2022) på Island 9.-11. juni.

Over 1000 personer, fremst nordiske øyeleger, besøkte kongressen.

På kongressen kom det blant annet frem at:

  • Nye former for øyedråper kommer på markedet neste år
  • Det forskes på bruk av vitamin B3 som kan styrke nerveceller.
  • Det diskuteres hvis laser bør brukes mer ved nyoppdagelser av glaukom

– Mange øyeleger var takknemlig for å møte oss der og få tilbakemeldinger på glaukom fra et pasientperspektiv, forteller Mette.

Foreningen fikk vist seg frem og blant annet fortalt om at vi er på Facebook, har en hjemmeside (www.glaukomforeningen.no) og utgir et eget blad – noe flere ikke var klar over.

På bilde er Mette sammen med øyelege Jon Klokk Slettedal, tidl. styremedlem i NGF.
(Foto: Privat)Publisert:
5. juli 2022

Siste innlegg