Talende Web

Flere kan bli blinde – krever nasjonal øyehelseplan

Norsk Glaukomforening frykter at flere kan bli blinde som følge av at det ikke utdannes nok øyeleger.  I forbindelse med den internasjonale glaukomdagen i morgen, 12. mars, krever foreningen at helseminister Bent Høie (H) raskt tar initiativ til å få etablert og vedtatt en nasjonal øyehelseplan.

Det medisinske fagmiljøet anslår at det i Norge i dag er 40.000 personer som har glaukom (grønn stær) og halvparten vet det ikke. På grunn av eldrebølgen regner man med at det de neste 15 årene vil være ytterligere 20.000 personer som får glaukom1. Videre fastslår Konusrapporten2 fra Norsk Oftalmologisk Forening at det vil bli en økning på over 75 prosent i antall øyelegekonsultasjoner i forbindelse med glaukom, fra 151.000 (2009) til 265.000 (2030) per år.

– Udiagnostisert og ubehandlet glaukom vil i verste fall kunne resultere i blindhet. Det er derfor svært viktig å komme tidlig til behandling for å bremse sykdomsutviklingen, sier Mikal Røtnes, styreleder Norsk Glaukomforening.

– Våre medlemmer erfarer i dag lange ventekøer for å komme til spesialister innen øyehelse, både hos privatpraktiserende og ved offentlige sykehus, konstaterer Røtnes.

Røtnes poengterer at Norsk Glaukomforening er oppriktig bekymret for hvordan oppfølgning og behandling av denne pasientgruppen skal kunne bli ivaretatt på en forsvarlig måte i fremtiden om noe ikke gjøres raskt.

I tillegg til ovenstående ber foreningen at helse- og omsorgsminister Høie

  • Sikrer at lov om spesialisthelsetjenesten etterleves.
  • Garanterer en rask tilgang til god kompetanse og kapasitet for diagnostisering og behandling av pasienter med glaukom.
  • Sikrer flere spesialutdannede øyeleger i Norge.
  • Utnytter den tilgjengelige kompetansen om glaukom, ved å optimalisere samspillet mellom øyeleger, øyesykepleiere og spesialutdannede optikere.1 Institutt for optometri og synsvitenskap (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) 2 Kartlegging og oftalmologisk nasjonal utredning av framtidig status (2012), sid 35, Norsk Oftalmologisk Forening

Her kan du lese og laste ned brevet Norsk Glaukomforening sendte til helseministeren: Brev til helseminister Bent Høie

Publisert:
11. mars 2015

Siste innlegg