Talende Web

Får rett til rehabilitering

Landets helseforetak må ha en fast praksis som innebærer at alle pasienter som får påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering. Det mente en majoritet på Stortinget som nå har sendt saken videre til regjeringen for gjennomføring.

Det var Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP), Aust-Agder, som først tok opp saken på Stortinget, under tittelen «En enklere hverdag for synshemmede». Ved votering fikk hennes innstilling støtte av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Stortinget vedtok samtidig at alle personer som er innlagt etter hjerneslag må få undersøkt synsfunksjonen.

(Dokument 8:34 S (2020-2021))

Publisert:
19. mars 2021

Siste innlegg