Talende Web

Enklere hverdag for synshemmede

Alle sykehuspasienter med påvist synsnedsettelse skal bli henvist til nødvendig rehabilitering, etter en fast praksis. Det vedtok Stortinget 25. februar etter debatt.

Samtidig bestemte man at alle personer som er innlagt etter hjerneslag skal få undersøkt synsfunksjonen.

Bak forslagene om en enklere hverdag for synshemmede stod stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP).

Forslagene fikk flertall på Stortinget takket være Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (57 for forslaget og 30 mot).

Norsk Glaukomforening var en av syv organisasjoner/privatpersoner som hadde gitt innspill til forlaget i forkant av behandlingen på Stortinget.  NGF støttet Bruun-Gundersens synspunkter, men påpekte samtidig at personer med synsproblematikk også trenger en god vurdering av førerkort.

NGF mente derfor at man med rehabilitering også skal inkludere rett til praktisk kjørevurdering eller test i moderne kjøresimulator beregnet for trafikkopplæring/-vurdering, hvis problemet med førerkort er aktuelt for den det gjelder. En avansert kjøresimulator er etablert og i bruk i trafikkopplæring i  Trondheim.

I tillegg foreslo NGF blant annet at en godkjent kjøretest/vurdering bør være del av vurdering av om enkeltpersoner kan beholde sitt førerkort.

Bakgrunn: Dokument 8:34 S (2020-2021), Innst. 237 S (2020-2021)

Publisert:
26. mars 2021

Siste innlegg