Talende Web

EDT – ny førerkort-test av synsfeltet

EDT (European Driving Test) er en ny perimetri-test for vurdering av om synsfeltet er godt nok til å kjøre bil.

Testen er utviklet av forskere ved Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus (OUS), sammen med University of Liverpool og firmaet Haag-Streit.

EDT er den første og eneste perimetri-testen som følger de felles europeiske (EU/EØS) kravene til gruppe 1-førerkort (bil og motorsykkel). Øyeleger med perimetri-maskinen Octopus fra Haag-Streit kan nå ta i bruk testen, men den er fortsatt ikke offisielt godkjent av Helsedirektoratet i forhold til førerkort. 

Simulator-forskning 

Neste trinn for forskerne er å kartlegge sammenhengen mellom EDT-testen og en persons faktiske kjøreevne. For å gjøre dette, har OUS startet et forskningssamarbeid med det norske teknologifirmaet Way, som utvikler avanserte bilsimulatorer. Prosjektet var en vinnerne i Oslo Universitetssykehus´ innovasjonskonkurranse 2022. Det støttes også økonomisk av Norges Blindeforbund.

Forskerne håper videre på støtte fra Helse Sør-Øst til å gjennomføre en stor klinisk studie som et doktorgrad-prosjekt.

Foreløpig bruker Way simulatorene til kjøreopplæring i Trondheim og Lillestrøm, men målet er at OUS i løpet av 2023 også tar i bruk simulatorene som et avansert forskningsverktøy. Testing av pasienters kjøreevne i simulator er både trygt og rettferdig, fordi testen er lik for alle. I tillegg kan man legge inn spesielle trafikksituasjoner som utfordrer synet.

Norsk Glaukomforening vil komme tilbake med mer informasjon om EDT og simulator-studien. (Foto: Kjøresimulator hos Way)Publisert:
19. juli 2022

Siste innlegg