Talende Web

Bra innspill på årsmøtet

Årsmøtet, som ble avholdt per telefon 23. mars, resulterte i flere konstruktive og interessante kommentarer og vedtak. Her er oppsummering:

  • NGF skal søke medlemskap i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
  • Medlemskontingenten holdes uforandret i 2021 (250 medlem /50 for familiemedlem/500  støttemedlem), men skal vurderes til årsmøtet i 2022.
  • Vedtektene forandres: Ordet «glaukomikere» erstattes med «person med glaukom». Styret skal bestå av leder + 6 medlemmer + opp til 5 varamedlemmer. Aktiviteter er ikke lenger knyttet til informasjonsmateriell. Se oppdaterte vedtekter her.
  • Reviderte årsregnskap, revisjonserklæring, årsberetning samt budsjett for 2021 ble godkjent.
  • Styret skal undersøke muligheter for å få brukerrepresentanter ved f.eks. sykehus.
  • Styret skal vurdere rullerende valg av styret, for å unngå skifte av hele styret på en gang.
  • Toralf Kaland ble gjenvalgt til valgkomité, som bør kompletteres med enda en person.
Publisert:
12. april 2021

Siste innlegg