Talende Web

Blodtrykket kan påvirke glaukom

Det er mange holdepunkter for at lavt blodtrykk er relatert til glaukom, spesielt ved normaltrykksglaukom.

Dette har trolig med at lavt blodtrykk gir dårlig blodforsyning og likte oksygen til synsnerven. Noen studier har også vist at høyt blodtrykk er uheldig ved glaukom.

Publisert:
10. februar 2020

Siste innlegg