Talende Web

Bli øyesykepleier!

I slutten av september møtte styreleder Charlotte Deijenberg, NGF, en gruppe engasjerte og flinke øyesykepleiere på Ullevål (Oslo Universitetssykehus) for å fortelle om resultatene fra medlemsundersøkelsen.

Det ble en interessant diskusjon om blant annet det sterke behovet av nye øyesykepleiere (sykepleiere som har tatt videreutdanning innen øyesykepleie).  Slik utdanning skjer per i dag kun ved Universitet i Sørøst-Norge, Kongsberg,  som deltidsstudier over fire semester.

Blant dem som går ut våren 2023, er det kun 16 deltakere til 25 plasser. Studieveiledere hilser at de veldig gjerne ser flere søkere til neste kull, noe NGF støtter helhjertet. Søknadsfristen blir sannsynligvis mai 2022. Se: usn.no/studier/videreutdanning-i-oyesykepleie/

(Foto: Shutterstock.com)

Publisert:
21. desember 2021

Siste innlegg