Talende Web

Besvar vår spørreundersøkelse

Her finner du spørreundersøkelse for medlemmene i Norsk Glaukomforening. Besvar den og hjelp oss å bli bedre.

Målet med denne spørreundersøkelsen er å

  • kvalitetssikre vårt medlemsregister
  • kartlegge hvordan våre medlemmer opplever våre informasjonsaktiviteterDu kan svare følgende måter:
    1)  Skriv ut skjemaet, fyll ut og send per post til: NGF, Faret 4, 1344 Haslum
    2) Skriv ut skjemaet, fyll ut, scann og send på mail til post@glaukomforeningen.no
    3)  Sende mail til: post@glaukomforeningen.no. Skriv spørsmålets nummer etterfulgt av ditt svar.

KLIKK OG LAST NED SPØRREUNDERSØKELSEN HER!

Publisert:
30. april 2014

Siste innlegg