Talende Web

Bekymret for å bli blind?

I årets medlemsundersøkelse svarte 84 prosent av 537 respondenter at de var litt eller veldig bekymret for å bli nesten eller helt blind.

80 prosent av 495 respondenter oppga at det var litt eller veldig bekymret for at barna skulle få glaukom.

– Dette er svært viktige resultater som alle parter, inklusive familiemedlemmer, øyehelsepersonal og optikere bør legge på minnet, kommenterer Charlotte Deijenberg, styreleder Norsk Glaukomforening.

– Tidlig oppdagelse og god behandling er avgjørende for livskvaliteten. Hvis man har glaukom i familien, bør vedkommende sjekkes av øyelege senest ved 40-årsalder. Noen velger å få det gjort allerede i 20-års alderen. Glaukom kan også hoppe over en generasjon, noe ikke alle kjenner til. (Foto: colourbox.com)

Publisert:
4. november 2021

Siste innlegg