Talende Web

Behandling av grønn stær: Optimistiske pasienter

Pasienter med øyesykdommen grønn stær er optimistiske med hensyn til utvikling av nye behandlingsmetoder. Det viser en ny undersøkelse.

Grønn stær – også kalt glaukom – er en uhelbredelig øyesykdom som rammer synsfeltet og som kan gjøre de rammede blinde. Sykdomsutviklingen kan stoppes eller bremses med riktig behandling. Av 608 medlemmer i Norsk Glaukomforening (NGF) hadde 80 prosent tro på at det vil komme flere typer behandlinger for denne «skumle stæren» i fremtiden.

75 000 bruker øyedråper
Glaukom, som kan være arvelig, behandles i dag primært med forskjellige øyedråper. Aktuell forskning har vist at omkring 75 000 nordmenn tar slike dråper. I forhold til innbyggertall er det flest personer som behandles for glaukom i Sogn og Fjordane og i Aust-Agder. Færrest behandles i Rogaland og Oslo.

-Høyt trykk i øyet er et vanlig symptom på sykdommen, selv om det også er mange som får grønn stær med normalt trykk, forklarer Charlotte Deijenberg, styreleder i Norsk Glaukomforening.

Foreningen mener at det derfor er svært viktig å få sjekket synet nøye. NGF kjemper også for at helsemyndighetene skal sette søkelyset på synssansen og lage en Nasjonal øyehelseplan.

MIGS – ny behandling
Laserbehandling og øyeoperasjoner er i dag de mest brukte behandlingsalternativ for pasienter som ikke får nok effekt av øyedråper. Det aller nyeste alternativet er såkalte MIGS; bittesmå rør eller dren som relativt enkelt settes inn i øyet av øyeleger. Drenet virker trykksenkende ved å lede væske ut av øyet.

-Erfaringene med MIGS er fortsatt begrensede, men MIGS-kirurgi har i økende grad blitt tatt i bruk i behandling av noen glaukompasienter. Dette bidrar til en økt grad av individuell behandling, noe som vår forening er svært positive til, kommenterer Deijenberg.

I 2021 har alle de regionale helseforetakene besluttet å tilby MIGS som et behandlingstilbud ved offentlige sykehus.

Stamceller som mulig alternativ
Det pågår også mye internasjonal forskning på nye behandlingsmetoder. Amerikanske forskere studerer for eksempel stamcellebehandling av glaukompasienter. Stamceller er celler som kan spesialisere seg til for eksempel muskel-, blod- eller nerveceller, og som gjennom selvfornyende celledeling kan produsere nye celler. På den måten kan de reparere og vedlikeholde organene våre.

Bakgrunn

  • En studie av forekomst i form av medisinbruk registrert ved Reseptregisteret er utført av blant andre øyelege Jon Klokk Slettedal, tidl. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål.
  • Norsk Glaukomforening er en frivillig organisasjon for personer med grønn stær (glaukom) og pårørende.
  • Spørreundersøkelsen ble gjennomført med hjelp av IPSOS blant 1079 medlemmer i Norsk Glaukomforening. Svarprosenten var 56 prosent, tilsvarende 608 svar.
Publisert:
3. januar 2022

Siste innlegg