Talende Web

Barn med synsproblemer må oppdages tidlig

Syn bør inngå i helsesamtalene med barn på 1. trinn og på 8. trinn. Det poengteres i en helt ny Nasjonal Faglig Retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra Helsedirektoratet (se lenke).

Skarpsynet skal undersøkes på den enkelte elev på alle klassetrinn hvis eleven, foreldre, lærere eller andre ber om det. Hvis det fortsatt er mistanke om synsnedsettelse pga. øyesykdom eller annen sykdom skal eleven henvises til øyelege eller spesialisthelsetjenesten.

Målet er at barn med synsproblematikk oppdages tidlig, slik at de får nødvendig hjelp og oppfølging. Retningslinjen omhandler alle i alder 0-20 år innen temaene hørsel, syn og språk.

Se mer: www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Foto: coulorbox.com

Publisert:
12. august 2021

Siste innlegg