Talende Web

Arvelig glaukom – svært vanlig

Arvelig glaukom ser ut å være svært vanlig. Det viser svarene på medlemsundersøkelser i Sverige og Norge. Omkring halvparten av respondentene kjenner andre i familien som også har sykdommen.

I Sverige svarte 1954 medlemmer på undersøkelsen. Av dem sa 48 prosent at de hadde minst enn nær slektning (foreldre/søsken eller barn) med glaukom.

I Norge svarte 608 medlemmer og av dem sa 60 prosent at de kjenner en eller flere i familien som også har glaukom.

– Det er svært viktig at den som har glaukom informerer nærmeste familie og oppfordrer til undersøkelse hos øyelege, kommenter Charlotte Deijenberg, styreleder i Norsk Glaukomforening. Det er ikke nok å måle øyetrykket; mange har normalt øyetrykk, men har likevel glaukom.

Undersøkelsene ble gjennomførte av de nasjonale glaukomforeningene i løpet av 2021.

(Kilde: Ögontrykket 2/2022. Foto: Getty images))

Publisert:
30. juni 2022

Siste innlegg