Talende Web

Årsmøte per telefon

Årsmøte ble for første gang i historien gjennomført som en telefonkonferanse, og i «studio» i Oslo satt styreleder Charlotte Deijenberg samt styremedlem Asle Haukaas (bilde).

Så vel årsberetning som årsregnskap og budsjettramme for 2020 ble godkjente. Flere detaljer kommer i neste utgave av medlemsbladet.

Det nye styret består nå av: Charlotte Deijenberg, leder, Hilde Nyseth, Asle Haukaas, Lilly Martinsen, Julie Langemyr, Mette Christensen og øyelege Anne Marie Hagem (nyvalg). Vara: Cathrine Nordli, Sissel Bårdsen, Tor Høvik Larsen og Iver Bostad (nyvalg).  Av de 11 personene som utgjør det nye styret har syv selv glaukom og to er foresatte til barn med glaukom. Styret har god geografisk spredning, fra Troms og Finnmark til Agder.

  • Til tross for den spesielle situasjonen vi er i  kommer vi å arbeide videre gjennom de kanaler som står åpne, for eksempel telefon og hjemmeside, kommenterer Charlotte Deijenberg. Det aktive styret og de 27 likepersonene er alle opptatte av å spre informasjon, være til støtte for andre personer med glaukom og bidra til tidlig oppdagelse.

Årsmøtet uttrykket til sist et stort takk til øyelege Jon Klokk Slettedal som hadde bedt om å gå ut ur styret. Han har vært til meget stor hjelp for foreningen hva gjelder alle faglige spørsmål. Jon har også vist en svært god evne til å uttrykke seg populærvitenskapelig på for eksempel ABC-kursene.

Du finner agenda og årsmøtepapirene her.

Publisert:
29. mars 2020

Siste innlegg