Talende Web

Årsmøte etter planen

Årsmøtet 24. mars ble en hybrid av fysisk tilstedeværelse og telefonkonferanse.

Per Egeness, Asker, ble valgt til å lede møtet og følgende vedtak ble fattet:

• Så vel årsberetning som årsregnskap og budsjett for 2022 ble godkjent.
• Årskontingenten blir uforandret: NOK 250/år for medlem, NOK 50/år for familiemedlem og 500/år for støttemedlem.
• Echas revisjon, Sandvika, fortsetter som revisor.

Vedr. valg – se separat artikkel.

Spørsmålet om NGF-medlemmer som brukerrepresentanter i forskjellige sammenhenger ble tatt opp. Styret stiller seg positive til dette temaet og vil i kommende året legge en plan for hvordan det skal organiseres blant annet gjennom det nye medlemskapet i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). (Foto: C. Deijenberg)

Publisert:
13. april 2022

Siste innlegg