Talende Web

26. mars: Årsmøte per telefon

På grunn av korona-situasjonen er vi nødt til å forandre formen for årsmøtet og det blir derfor gjennomført som følger:

  • Årsmøtet vil holdes som en telefonkonferanse. Alle medlemmer i hele landet kan delta. Du trenger ikke å melde deg på i forkant. Den 26. mars kl. 18 kan du ringe tlf 23 18 45 00. Da blir du bedt om å taste inn kode 192420 #, og så blir du satt inn på konferansen.

For å få best mulig teknisk kvalitet er det viktig at det er stille rundt deg mens konferansen pågår. Møtet vil bli ledet av styreleder. Foreningen vil betale for samtalene. Alle sakspapirer legges ut på vår hjemmeside og det er klokt å se på disse i forkant av møtet.

  • Det er også mulig å skrive en fullmakt til noen annen som skal delta.
  • Styreleder vil være til stede på Cochs pensjonat i Oslo som planlagt, men alle medlemmer oppfordres til å delta per telefon for å minimere risiko for koronasmitte. (Jf. myndigheters helseråd)
  • De to faglige foredragene som vi planlade er avlyst, men vi håper å kunne formidle dem digitalt etter hvert.

Vi håper på forståelse for dette og ønsker et godt årsmøte! (Foto: Shutterstock.com)

Årsmøtepapirer:

Agenda årsmøte 2020

Årsberetning 2019 signert

Årsregnskap 2019

Budsjett 2020

Medlemskontingent

Revisjon 2019

Valg av styre

Publisert:
9. mars 2020

Siste innlegg