Talende Web

Årsmøte 24. mars 2022

Norsk Glaukomforening arrangerer årsmøte 24. mars 2022. Nærmere informasjon om tidspunkt og sted/digital plattform vil etter hvert bli gitt på foreningens hjemmeside www.glaukomforeningen.no.

Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer har stemmerett. Hvis du selv ønsker å bidra som frivillig, eller vil foreslå noen annen, ta gjerne kontakt med valgkomiteen v/ Toralf Kaland, 957 23 878. (Illustrasjon: Hawa Vector/Shutterstock.com)

Publisert:
16. september 2021

Siste innlegg