Talende Web

Årsmøte 23. mars kl 18

På grunn av korona-situasjonen er vi nødt til å gjennomføre årsmøtet som en telefonkonferanse også i år. Se og last ned alle årsmøte-dokumentene her.

Alle medlemmer i hele landet kan delta. Du trenger ikke å melde deg på i forkant. Tirsdag den 23. mars kl. 18 kan du ringe tlf 23 18 45 00. Da blir du bedt om å taste inn kode  984790#

og så blir du satt inn på konferansen. Foreningen vil betale for samtalene.

  • Det er også mulig å skrive en fullmakt til noen annen som skal delta. Denne må sendes inn i forkant av møtet til: post@glaukomforeningen.no, eller per post til Faret 4, 1344 Haslum.

For å få best mulig teknisk kvalitet på telefonkonferansen er det viktig at det er stille rundt deg mens konferansen pågår.

Møtet vil bli ledet av styreleder sammen med styremedlem Asle Haukaas.

Her finner du sakspapirene til årsmøtet:

  • Agenda årsmøte 2021
  • NGF årsberetning 2020
  • Årsregnskap 2020
  • Budsjett 2021
  • Endring vedtekter
  • Forslag fra styret
  • Revisjonsberetning

Det er klokt å se på disse i forkant av møtet.
Vi håper på forståelse for dette og ønsker et godt årsmøte!

 

Publisert:
5. mars 2021

Siste innlegg