Talende Web

Vellykket og effektivt årsmøte

Norsk Glaukomforening hadde  årsmøte 23. mars på Litteraturhuset i Oslo. Se hva som ble vedtatt og hvem som ble valgt inn i det nye styret.

Mikal Røtnes ble valgt til ordstyrer og Charlotte Deijenberg referent. Dagsorden ble godkjent, før Charlotte Deijenberg presenterte hovedpunkter fra styrets Årsberetning 2016. Deretter var det fremleggelse og godkjenning av reviderte Årsregnskap 2016. Dette ble godkjent. Styret hadde med forslag til bBudsjett 2017 og justering av vedtekter som ble vedtatt.

Det var ingen inkomne forslag og saker fra medlemmene. Årskontingenten forble uendret. Avslutningsvis var det valg.

Valgkomiteen har jobbet aktivt og målrettet for å finne nye kandidater til styret. Deres innstilling til årsmøtet ble alle valgt inn med funksjonstid på ett år, hvoretter gjenvalg finner sted.
Styreleder Mikal Røtnes, styremedlem Jorunn Rui og Turid Skei Tønset tok ikke gjenvalg.

I det nyvalgte styret sitter nå:
Styreleder/sekretariat: Charlotte Deijenberg
Styremedlemmer: Ellen Heiberg Lilly Martinsen Hilde Nyseth, Julie Langemyr (NY), Jon Klokk Slettedal (NY).
Varamedlemmer: Dag Øyvind Nordli (NY),  Astrid Thorstad, Toralf Kaland.
Valgkomité: Lilly Martinsen, Ellen Heiberg og Astrid Thorstad.

Styret fikk i tillegg mandat fra årsmøtet til å utnevne et ekstra styremedlem på et senere tids-punkt.

Etter det formelle årsmøtet var det en kort kaffepause, og de som gikk ut av styret ble takket. Turid Skei Tønset ble utnevnt til æresmedlem. Kvelden ble avsluttet med foredrag med optiker Lisbeth Sæther om hva du kan gjøre og spise for å pleie synet ditt.

Publisert:
25. mars 2017

Siste innlegg