Talende Web

Åpner tilsyn i Ålesund – private må hjelpe

Seks glaukompasienter i Helse Møre og Romsdal fikk alvorlige synsskader på grunn av veldig lange ventetider til kontroll på sykehuset. Dette ble aldri anmeldt til Helsetilsynet. Nå åpner Statsforvalteren tilsynssak.

Samtidig tar Ålesund sykehus til slutt hjelp av avtalespesialister (privatpraktiserende øyeleger) i fylket for å løse problemet med lange ventelister.

Saken, som ble avslørt av VG, ser ut til å få alvorlige følger. Fylkeslegen Karin Müller Mikaelsen har, i henhold til VG, bedt helseforetaket om en rapport, med en evaluering av hva som har skjedd. Sykehuset har uttalt at det hele er trist og svært beklagelig.

– Det er svært kritikkverdig. Sykdommen kunne sannsynligvis vært stoppet tidlig. Nå er skaden i stedet permanent, kommenterte styreleder Charlotte Deijenberg til VG.

Hun er overrasket over at så mange pasienter fikk utsatt øyekontroll.

– Sykdommen må kontrolleres og sjekkes jevnlig. Ikke bare trykket i øyet, men også synsfeltet og synsnerven må undersøkes av lege.

Norsk Glaukomforening har i flere år krevd en Nasjonal Øyehelseplan, med søkelys på blant annet god og langsiktig tilgang til øyehelsepersonell og på pasientforløp etter kreft-modellen. Dette blir nå opp til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Personer som har opplevd lignende problemer kan gjerne ta direkte kontakt med Norsk Glaukomforening, tlf. 917 89 545.

Se også:

vg.no/i/v59K8B

vg.no/nyheter/innenriks/i/k6eJ6X/aapner-tilsyn-etter-vg-avsloering

Publisert:
5. desember 2021

Siste innlegg