Talende Web

Nytt medlemsblad og ny glaukombrosjyre 

-25-årsjubileum er også en anledning for selv en liten forening som Glaukomforeningen til å fornye seg, noe vi i Glaukomforeningen velger å markere, uttaler styreleder Asle Haukaas.  Han viser til at foreningen allerede i inneværende år har tatt i bruk nye hjemmesider med nytt innhold. Dette inkluderer fire flotte og instruktive nye filmer om glaukombehandling […]