Talende Web

Nytt medlemsblad og ny glaukombrosjyre 

-25-årsjubileum er også en anledning for selv en liten forening som Glaukomforeningen til å fornye seg, noe vi i Glaukomforeningen velger å markere, uttaler styreleder Asle Haukaas. 

Han viser til at foreningen allerede i inneværende år har tatt i bruk nye hjemmesider med nytt innhold. Dette inkluderer fire flotte og instruktive nye filmer om glaukombehandling der overlege Einar Krefting fra Tromsø forklarer sykdomsbehandlingen. Dette er prosesser foreningen startet i 2022, men den nye hjemmesiden ble publisert i 2023. 

-I tillegg har vi i 2023 – basert på årsmøtetvedtak – etablert et helt nytt sekretariat med bistand fra firmaet Pekaill hvor Eddy Grønset og Mette Gunnari bistår oss. Vi har også ny regnskapsfører i firmaet Sandberg regnskap as. Men lista stopper ikke der, forteller Asle:

– Videre har vi i høst justert logoen for foreningen og laget nytt presentasjonsmateriell om foreningens virke. Og vi jobber med et nytt tiltak – et helsepolitisk jubileumsseminar 21. november for å profilere foreningens saker med henvisning til 25 årsjubileet. Det er en prestasjon i seg selv å bli 25 år for en liten organisasjon. På seminaret vil vi presentere medlemmenes opplevelser og ønsker for framtiden slik det kommer fram gjennom den nye medlemsundersøkelsen. 

– Fra styret kan vi nå informere om to andre, nye prosjekter styret har igangsatt. Disse vil være bli lansert henholdsvis nå i høst og i 2024, fortsetter Asle. 

Det første er omlegging av medlemsbladet med nytt navn, flere sider og nytt design. Aller viktigst er imidlertid en god miks av nye og gamle former for innhold. Eddy fra sekretariatet og firmaet Pekaill leder dette prosjektet i samarbeid med styret, involverte journalister og designer. Det nye medlemsbladet kommer ut i posten til våre medlemmer i begynnelsen av november.

Det andre er en ny Glaukombrosjyre som forklarer om sykdommen, behandlingstilbudene og hvordan leve med sykdommen. Den eksisterende brosjyren er over ti år gammel, og det er behov for å oppdatere denne. Brosjyren har sammen med nettsiden vist seg å være et av de viktigste tilbudene til glaukompasienter og for rekruttering av nye medlemmer for foreningen. Ny brosjyre utarbeides av øyelege Frode Halvorsen, øyesykepleier Anne-Kristine Gudmestad, styremedlem Iver Bostad, og vil trolig foreligge våren 2024. 

– Til sammen forteller dette meg at Norsk Glaukomforening er vital, aktiv og utfordrende slik en 25-åring skal være. Jeg håper jeg har alle medlemmene med meg i å ha sterk tro på Glaukomforeningens berettigelse og framtid på vegne av medlemmene, avslutter Asle. 

Publisert:
6. november 2023

Siste innlegg