Talende Web

Testet kjøresimulator i Sverige

Styremedlem Julie Langemyr fra Arendal har vært i Sverige og sett på en kjøresimulator som drives av VTI (Vägtrafikforskningsinstitutet). Her er hennes opplevelse i kortversjon.

Etter forrige styremøte, fortalte jeg styreleder Charlotte at jeg skulle til Linköping, Sverige, mot slutten av mai. Under samtalen sa hun at det var der de hadde utviklet en stor kjøresimulator, hvor personer med synsproblemer kan få teste ut sine kjøreferdigheter. Jeg, som til og med ikke er noe glad i å kjøre, syntes dette var spennende!

Få dager etter hadde jeg fått invitasjon fra selveste professor Jan Andersson, som er en av hovedpersonene i dette prosjektet. Den 24. mai, ble jeg tatt imot av en engasjert og inkluderende Andersson, og han gav meg nesten to timer av sin travle dag. Her har det svenske Glaukomforbundet blitt tatt på alvor; de har vært inkludert under hele prosessen.

Dette er ikke et statlig prosjekt, og det er ingen garanti at man får beholde sertifikatet etter en test i simulatoren. Man må selv bestille testen, betale SEK 18 750 fra egen pengebok og får da resultatet av testen sendt hjem til seg. Man må betale hele summen uansett testresultat. Har man bestått, kan man vedlegge resultatet når man søker om å fornye førerkortet.

Dette er ikke et avsluttet prosjekt, men er alle like engasjert som Jan Andersson, har de sikkert en fin kjørevei fremover. Tro det eller ei, jeg fikk en “kjøretur” i simulatoren, som toppen på besøket – uten å skade noe eller noen!»

Mer om dette kan du lese i vårt medlemsblad 2/17 som kommer til høsten.

Publisert:
30. mai 2017

Siste innlegg