Talende Web

Sverige: Simulatortest får mindre betydning

Å bestå en test i en kjøresimulator kommer ikke lenger å ha stor betydning når førerkort og synsfelt skal vurderes. Det sier svenske Transportstyrelsen.

Det forandrede standpunktet kommer frem i en helt ny evaluering av den simulator som står ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping. I den simulatoren testes kjøreevnen til personer med synsfeltbortfall i 37 trafikksituasjoner.

Den nye rapporten sammenfatter både aktuell forskning og resultater fra gjennomførte kjøreprøver i simulatoren fra høsten 2016 til juni 2018. Kjøreevnen hos hver person med synsfeltproblemer ble da sammenlignet med resultatet fra en referansegruppe med 100 personer uten synsfeltutfall, i alderen 55-75 år og som kjørte 1500-2500 mil per år.

Tidligere var utgangspunktet for Transportstyrelsen at en godkjent simulatortest hadde stort betydning ved førerkortvurderingen. I den aktuelle perioden ble derfor 220 søknader om unntak for de medisinske krav som gjelder synsfeltutfall godkjente. Alle de 220 hadde bestått testen i simulatoren.

Les mer om saken i vårt medlemsblad 2-2020.

Kilde: Rapport Dnr TSV 2018-1126, April 2020

Publisert:
12. oktober 2020

Siste innlegg