Talende Web

Svaksynte mer utsatt for depressive lidelser

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers, viser ny forskning. Inkludering og tilrettelegging er et viktig mottiltak.

– To grupper er særlig utsatt for depresjon, ifølge undersøkelsen: De som mister synet i voksen alder og de som har andre funksjonsnedsettelser i tillegg til synshemningen.

Det forklarer Audun Brunes, tidl. forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Han har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte.

Undersøkelsen peker på at blinde og svaksynte utgjør en minoritet i samfunnet som opplever isolasjon, diskriminering og stigmatisering. 60 prosent av deltakerne savnet nære relasjoner og 40 prosent følte seg ekskludert fra sosiale nettverk.

– Gjentagende opplevelser av ekskludering eller negative livshendelser gjør ofte mennesker passive og maktesløse. Denne maktesløsheten leder mange inn i en negativ spiral, og resulterer i mer isolasjon, ensomhet og depresjon, uttale Audun Brunes. 

(Foto: Fotograf: Idar Hole Krogstad).              Kilde: handkappnytt.no

Publisert:
27. september 2021

Siste innlegg