Talende Web

Sjekk synet ved skolestart!

Å ta barns syn på alvor tidlig kan spare dem for problemer senere i livet. Lese- og skrivevansker, konsentrasjons- og koordineringsproblemer, hodepine og anstrengte, slitne øye – alt dette kan være tegn på dårlig syn hos barn.

– Hvis man legger merke til at barn kan virke klumsete, dulte borti ting og ha vansker med å ta imot en ball eller helle saft i et glass for eksempel, kan synsfeil være årsaken, minner optikerne Torill Wæhre og Ingeborg Oland om. De jobber hos Interoptik Majorstuen, Oslo.

Den eneste obligatoriske undersøkelsen barn får av synet sitt er ved fireårskontrollen på helsestasjonen.  Så godt som alle barn er langsynte når de blir født. Omtrent når barn er så gamle at de skal starte skolen, vil øyene for de fleste ha vokst slik at synet har blitt korrigert.

Wæhre og Oland oppfordrer foreldre til at få sjekket synet på barnet hos optiker i tidlig skolealder. 

(Kilde: Bogstadveien magasinet #3 høst 2022) (Foto: shutterstock.com)

Publisert:
7. mars 2023

Siste innlegg