Talende Web

Samarbeid på nordisk konferanse

I forbindelse med Nordisk øyelegemøte, NOK 2016, i Århus i juni, møttes også representanter for pasientorganisasjonene i Norge, Sverige og Danmark. På agendaen stod blant annet generelt erfaringsutbytte, foreningsøkonomi samt barn med glaukom.nordisk1nordisk3

Av Charlotte Deijenberg

Styremedlem og likeperson Ellen Heiberg (t.v) fikk blant annet besøk av Elisabeth Bakke Lester (nestleder for faglig gruppe for øyesykepleiere NSF, Oslo universitetssykehus) og respektive leder Mona Nordvik (t.h) (Haukeland Universitetssykehus).
Styremedlem og likeperson Ellen Heiberg (t.v) fikk blant annet besøk av Elisabeth Bakke Lester (nestleder for faglig gruppe for øyesykepleiere NSF, Oslo universitetssykehus) og respektive leder Mona Nordvik (t.h) (Haukeland Universitetssykehus).

Situasjonen for de tre nordiske foreningene er svært forskjellig. Mens den svenske foreningen, med sine

2700 medlemmer, får en god statsstøtte, får den danske foreningen med 600 medlemmer ingen statsstøtte. I Norge får NGF gradvis mindre støtte, til tross for økt medlemstall, på grunn av nye regler. De økonomiske rammene påvirker i høy grad hvilke aktiviteter foreningene evner å gjennomføre.

Også organiseringen av foreningene er forskjellig; i Sverige har man f.eks 15 regionale foreninger mens vi i Norge kun har et nasjonalt styre og et nettverk av likepersoner.

Barn med glaukom
Barn med glaukom er et aktuelt tema i alle landene og neste år vil det være en barne-øye-konferanse i København. I Norge fødes det 5-6 barn med glaukom hvert år. Omkring halvparten av barn med grå stær får også glaukom. En overlege ved Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg har fått nasjonalt ansvar for de svenske glaukombarna. NGF arrangerer i november en kurs for foresatte til barn med glaukom. I møtet diskuterte vi muligheten for et felles

På NOK 2016 møtte NGF blant andre professor Morten C. Moe, Oslo Universitetssykehus, som er leder av program for stamcelle- og translasjonsforskning ved Senter for Øyeforskning.
På NOK 2016 møtte NGF blant andre professor Morten C. Moe, Oslo Universitetssykehus, som er leder av program for stamcelle- og translasjonsforskning ved Senter for Øyeforskning.

prosjekt på dette temaet, og styrene skal nå prøve å finne sponsorer.

Bytter artikler
Foreningenes representanter var enig om at vi fritt kan bruke hverandres artikler i medlemsbladene, og at man skal prøve å få med Island og Finland i samarbeidet. NGF har fått et spesielt ansvar for Island.
Neste felles nordiske møte er planlagt til våren 2017.

Publisert:
12. oktober 2016

Siste innlegg