Talende Web

Normalt trykk? Lurt med 24 timers blodtrykksmåling

«Pasienter som behandles med blodtrykksreduserende medikamenter, og som har normaltrykksglaukom (NTG), bør få gjort 24 timers blodtrykksmåling. Dette for å sikre at blodtrykket ikke er for lavt om natten.»

Det mener øyelege Per Klyve (bilde). Glaukom uten høyt trykk er temaet i det nye medlemsbladet «Å leve med glaukom» 2/2021. (Les mer på medlemssiden) Her forteller også Hilde og Aud om hvordan de lever med denne, svært vanlige, formen for glaukom.

NTG er en synsnerveskade av ukjent årsak, men hvor det aldri har vært målt trykk over 21mmHg.

Publisert:
25. oktober 2021

Siste innlegg