Talende Web

MIGS-kirurgi er godkjent

Beslutningsforum for Nye Metoder har godkjent MIGS-kirurgi for behandling av pasienter med åpenvinklet glaukom. Det skjedde etter at Folkehelseinstituttet (FHI) vurderte metoden. Norsk Glaukomforening deltok i vurderingsgruppen gjennom Asle Haukaas, nestleder for strategi- og samfunnskontakt i NGF.

MIGS står for «minimal-invasiv glaukomkirurgi» og regnes som et vesentlig mindre inngrep enn den s k TRAB-operasjonen. Enkelt fortalt innebærer MIGS innleggelse av bittesmå dren eller rør i øyet ved hjelp av mikroskop og fint utstyr. Drenet virker trykksenkende ved å lede væske ut av øyet. (Foto: Geir Qvale)

I rapporten slår FHI fast at MIGS egner seg for poliklinisk kirurgi, både privat og offentlig. Til å begynne med  vil MIGS nå bli enda en mulig glaukom-behandling innen spesialisthelsetjenesten (offentlige sykehus), og betales av de regionale helseforetakene. Hvorvidt private øyeleger skal få refusjon for inngrepet er opp til regionale myndigheter å bestemme.

Øyeleger må ha opplæring for å utføre MIGS.

Publisert:
16. juli 2021

Siste innlegg