Talende Web

Kan et naturlig protein forhindre synstap?

Kan et naturlig forekommende protein i kroppen brukes for å forhindre synstap på grunn av glaukom? Det er utgangspunktet for en studie ved Cardiff University, Storbritannia.

Glaukom er preget av tap av såkalte retinale ganglionceller (RGC), og fører til irreversibelt synstap. Disse cellene er ansvarlig for å sende meldinger til hjernen, slik at vi kan se. Et sentralt område innen glaukomforskning er derfor å undersøke hvordan man kan bevare RGC-ene og forhindre ytterlige tap av syn.

Proteinet BDNF* har allerede vist seg å ha en beskyttende effekt på blant annet ganglionceller. Forskningen i Cardiff går ut på å bruke ultralyd for å stimulere BDNF som forekommer naturlig i blodplater. Men BDNF er vanskelig å få levert til de riktige cellene og dets gunstige effekt ser ut å være redusert over tid.

Dr. Andrew Want leder forskningen ved Cardiff University:

“Glaukom er knyttet til høyt øyetrykk, og derfor er nåværende behandlinger for tilstanden rettet mot å redusere dette trykket. Imidlertid fortsetter mange pasienter å miste synet til tross for effektiv trykkontroll. Det er derfor et presserende behov for å finne flere behandlinger.

Forskningen er finansiert av blant andre Glaucoma UK.

Kilde: Glaucoma UK

*BDNF = Brain-Derived Neurotrophic Factor er et nevrotrofin som har vekstfremmende effekt på nerveceller.

Publisert:
8. november 2021

Siste innlegg