Talende Web

Kan eksosomer bli ny behandling?

Dr. Ben Mead arbeider med sin doktorgrad ved Universitet i Cardiff,  Storbritannia. Han har nylig fått et stipend på drøyt NOK 1,1 mill.  for å forske på eksosomer som mulig ny terapi for glaukom.

Meads doktorgradsprosjekt utviklet seg fra hans tidligere forskning som viste at ved å transplantere voksne stamceller fra beinmarg inn i øyet, kan man forhindre at retinale ganglionceller (RGCs) dør.  RGCer er viktige ettersom de utgjør en stor del av synsnerven, og når de dør fører det til permanent synstap.

Meads videre forskning handler nå om å slippe å transplantere hele stamceller. I stedet vil han bruke eksosomer. Stamcellene skiller ut eksosomer som er små membranløse «pakker», bare 100 nanometer i diameter. Gjennom en prosess i laboratoriet kan man samle opp eksosomer og deretter injisere dem som man vil. Mead ser at den mest sannsynlige applikasjonen er via øye-injeksjoner som stopper utviklingen av glaukom, lik dagens behandling av AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon.)

(Kilde: www.glaucoma.uk)

Publisert:
12. mai 2022

Siste innlegg