Talende Web

Kan B3 beskytte synsnerven?

Pete Williams, forsker ved det Karolinska Institutet i Stockholm, arbeider med å se på effektene av vitamin B3 .
– Jeg har nylig funnet at nikotinamid (en variant av vitamin B3) kan beskytte synsnerven gjennom å påvirke nedbrytende prosesser. Nikotinamid er billig, effektivt og har få bivirkninger, altså en ideell kandidat for å behandle glaukompasienter. Jeg planlegger å videreutvikle disse funnene for å prøve å beskytte nervecellene, sier Pete Williams.
Denne forskningen er på et tidlig stadium og det frarådes å eksperimentere med inntak av vitamin B3.
Publisert:
9. juli 2021

Siste innlegg