Talende Web

– Jeg ringer fra Norsk Glaukomforening…

I løpet av året kommer våre likepersoner å ta kontakt med rundt 100 av våre medlemmer per telefon.

Målet er primært å få litt bedre kontakt, å lytte til erfaringer og synspunkter og fange opp eventuelle spørsmål.

– De jeg har snakket med så langt var jevnt over fornøyde med medlemskapet og opplevde at det var helt ok å bli kontaktet, forteller Julie Langemyr, likeperson i Agder.

Vi vil samtidig minne om at alle selv har mulighet til å ta kontakt med vår likepersontelefon ved behov, tlf. 97 00 86 13.

Publisert:
16. juli 2020

Siste innlegg