Talende Web

Fortsatt krav om helseattest for bilførere over 80 år

Bilførere over 80 år må fortsatt vise helseattest, inkludert resultat av synstester. Men kognitive tester skal kun brukes ved mistanke om kognitiv svikt.

Slik konkluderer regjeringen, etter at Statens vegvesen og Helsedirektoratet har vurdert helseattestkravet. Stortingsflertallet vedtok tidligere å fjerne kravet om helseattest for bilførere over 80 år, men alle var ikke enig.

Bak dem som ønsket å beholde en helseattest var Trygg Trafikk og Norges Optikerforbund.

Kjøresimulator utredes Regjeringen har videre vedtatt at ordningen med kjørevurdering bli videreutviklet. På den måten skal det bli enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til kjørevurdering hos States vegvesen. I tillegg vil bruk av kjøresimulator bli utredet.

(Kilde: regjeringen.no, Foto: colourbox.com)

Publisert:
16. juni 2022

Siste innlegg